INSTRUKCJE EKSPLOATACJI

Przygotowanie od A do Z instrukcji eksploatacji dla produkowanej przez Ciebie maszyny

Tworzenie instrukcji eksploatacji

CE Solution specjalizuje się w przygotowaniu, redagowaniu, projektowaniu instrukcji eksploatacji maszyn i zespołów maszyn. Przygotowanie instrukcji eksploatacji nie rzadko nastręcza problem producentom maszyn, chcącym się skupić na konstrukcji i projektowaniu zamiast na redagowaniu tekstów i opisów oraz rysunków potrzebnych na potrzeby instrukcji.

W CE Solution zaopiekujemy się Tobą od A do Z i przygotujemy za Ciebie niezbędne materiały i zredagujemy instrukcje Twojej maszyny:
  • Przygotujemy niezbędne rysunki techniczne: zestawieniowy, podłączeniowy, miejsc konserwacji, panelów i pulpitów sterowania, miejsc nadzoru, produkcji, konserwacji itp.
  • Przygotujemy niezbędne schematy - elektryczny, pneumatyczny, hydrauliczny
  • Wykonamy niezbędne rendery z projektu 3D maszyny jeśli taki posiadasz na potrzeby opisu miejsc i sposobu montażu, obsługi, konserwacji maszyny
  • Odtworzymy projekt 3D twojej maszyny na potrzeby wykonania renderów do instrukcji jak również rysunków technicznych dot.  prawidłowej konserwacji jej elementów
  • Wykonamy niezbędne zdjęcia prototypu / pierwszej maszyny z typu na potrzeby  opisu miejsc i sposobu montażu, obsługi, konserwacji maszyny.
  • Zredagujemy napiszemy niezbędne opisy zgodnie z załącznikiem I, podpunkt 1.7.4 dyrektywy maszynowej 2006/42/WE oraz normy PN-EN ISO 20607:2019-08
  • Przygotujemy tabele, zestawienia dot. części zamiennych, czasookresów konserwacji itp.
  • Przygotujemy instrukcję eksploatacji Twojej maszyny do druku
Korzystamy z legalnego oprogramowania SOLIDWORKS na potrzeby przygotowania renderów, rysunków technicznych do instrukcji eksploatacji.

Przykładowa strona tytułowa instrukcji
Skontaktuj się z nami w sprawie przygotowania instrukcji eksploatacji dla Twojej maszyny:

POZOSTAŁE USŁUGI:

Analiza i ocena ryzyka

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i oceny ryzyka maszyn u producentów i eksploatujących maszyny, zakończone raportem z propozycjami zmian (ewaluacja ryzyka). Pracujemy na podstawie wytycznych norm zharmonizowanych do dyrektyw UE.

Doradztwo i szkolenia

Świadczymy usługi doradztwa przed zakupem maszyny w zakresie spełniania norm zharmonizowanych jak również po zakupie w przypadku stwierdzenia braków, niezgodności z umową. Szkolimy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn.