Bezpieczeństwo maszyn

Specjalistyczne usługi z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

NASZE USŁUGI:

Analiza i ocena ryzyka

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i oceny ryzyka maszyn u producentów i eksploatujących maszyny, zakończone raportem z propozycjami zmian (ewaluacja ryzyka). Pracujemy na podstawie wytycznych norm zharmonizowanych do dyrektyw UE.

Doradztwo i szkolenia

Świadczymy usługi doradztwa przed zakupem maszyny w zakresie spełniania norm zharmonizowanych jak również po zakupie w przypadku stwierdzenia braków, niezgodności z umową. Szkolimy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn.

Tworzenie instrukcji 

Redagujemy i tworzymy od A do Z instrukcje eksploatacji maszyn podlegających pod dyrektywy UE. Tworzymy gotowe instrukcje, wraz wymaganymi rysunkami CAD i schematami.

O NAS

Wykształcenie kierunkowe, przebyte szkolenia z zakresu norm PN-EN ISO 12100, PN EN ISO 13849-1,2, PN-EN ISO 20607 oraz wieloletnia praktyka podczas audytów bezpieczeństwa, inspekcji maszyn przemysłowych pozwala nam zagwarantować przeprowadzenie procesu analizy, oceny i ewaluacji ryzyka jak również przygotowanie instrukcji eksploatacji twojej maszyny zgodnie z wymogami norm zharmonizowanych do dyrektyw UE  w możliwie najkrótszym czasie
CE SOLUTION w liczbach:
  • Działamy od 2015 roku
  • Przygotowaliśmy ponad 40 instrukcji eksploatacji dla różnego typu maszyn
  • Przeprowadziliśmy ponad 20 audytów bezpieczeństwa maszyn
  • Przeprowadziliśmy ponad 10 walidacji układów bezpieczeństwa związanych ze sterowaniem

  • Przygotowaliśmy ponad 10 wytycznych na potrzeby projektowania maszyn przemysłowych
Zadaj pytanie: