Dzień dobry, nazywam się Jakub Łabich

Ukończyłem w 2013 r. Politechnikę Warszawską na wydziale Mechatroniki. W dotychczasowej karierze zawodowej pracowałem jako:

  • konstruktor zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
  • konstruktor układów biegowych do tramwajów;
  • starszy inspektor urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego.
W 2019 roku ukończyłem studia podyplomowe  "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy"  organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Politechniką Warszawską. W między czasie uczestniczyłem w szeregu szkoleń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn, dyrektyw nowego podejścia, norm do nich zharmonizowanych itp.


Powstanie CE SOLUTION:

Wiele lat nauki i trudno zdobytej praktyki pozwoliło otworzyć własną działalność gospodarczą skupiającą się na zagadnieniach związanych z tematyką bezpieczeństwa maszyn. Podczas audytów bezpieczeństwa jak i tworzenia instrukcji eksploatacji współpracuje z sprawdzonymi i doświadczonymi osobami z branży bezpieczeństwa maszyn.


CE SOLUTION w liczbach:

  • Działamy od 2015 roku
  • Przygotowaliśmy ponad 40 instrukcji eksploatacji dla różnego typu maszyn
  • Przeprowadziliśmy ponad 20 audytów bezpieczeństwa maszyn
  • Przeprowadziliśmy ponad 10 walidacji układów bezpieczeństwa związanych ze sterowaniem

  • Przygotowaliśmy ponad 10 wytycznych na potrzeby projektowania maszyn przemysłowych

Analiza i ocena ryzyka

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i oceny ryzyka maszyn u producentów i eksploatujących maszyny, zakończone raportem z propozycjami zmian (ewaluacja ryzyka). Pracujemy na podstawie wytycznych norm zharmonizowanych do dyrektyw UE.

Doradztwo i szkolenia

Świadczymy usługi doradztwa przed zakupem maszyny w zakresie spełniania norm zharmonizowanych jak również po zakupie w przypadku stwierdzenia braków, niezgodności z umową. Szkolimy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn.

Tworzenie instrukcji 

Redagujemy i tworzymy od A do Z instrukcje eksploatacji maszyn podlegających pod dyrektywy UE. Tworzymy gotowe instrukcje, wraz wymaganymi rysunkami CAD i schematami.