INSTRUKCJE STANOWISKOWE

Przygotowanie od A do Z instrukcji eksploatacji dla produkowanej przez Ciebie maszyny

Przygotowanie instrukcji
stanowiskowych BHP

Na podstawie zapisów w instrukcjach eksploatacji maszyn obsługiwanych przez operatora na danym stanowisku pracy, w połączeniu z wiedzą ekspercką związaną z przepisami prawnymi i wymogami związanymi z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy, CE Solution opracowuje instrukcje stanowiskowe BHP 

W CE Solution przygotujemy za Ciebie instrukcje stanowiskową dla danego stanowiska pracy.
Skontaktuj się z nami w sprawie przygotowania instrukcji eksploatacji dla Twojej maszyny:

POZOSTAŁE USŁUGI:

Analiza i ocena ryzyka

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i oceny ryzyka maszyn u producentów i eksploatujących maszyny, zakończone raportem z propozycjami zmian (ewaluacja ryzyka). Pracujemy na podstawie wytycznych norm zharmonizowanych do dyrektyw UE.

Doradztwo i szkolenia

Świadczymy usługi doradztwa przed zakupem maszyny w zakresie spełniania norm zharmonizowanych jak również po zakupie w przypadku stwierdzenia braków, niezgodności z umową. Szkolimy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn.