DORADZTWO I SZKOLENIA

Doradztwo i szkolenia w zakresie bezpieczeństwa maszyn

Doradztwo techniczne

Doradztwo techniczne skupia się na udzieleniu odpowiedzi na konkretne pytanie, problem związany z konkretną maszyną, stanowiskiem pracy, zagrożeniem itp. Doradztwo jest bardzo elastyczną formą pomocy. Skupia ono węższą grupę osób zainteresowanych i/lub problemu niż szkolenie. Nasi konsultanci w odpowiedzi mogą skorzystać z wycinków kilku szkoleń jak również opracować indywidualną odpowiedź na zagadnienie.

Doradztwo techniczne opiera się na bezpośrednim kontakcie z ekspertem który odpowie na pytania m. in. takie jak:

  • jakie przepisy prawne, normy techniczne oraz dyrektywy powinien twój produkt spełniać;
  • Czy środki ochronne dobrane przez projektanta, modernizującego, zakładowego inspektora BHP są wystarczające;
  • Czy środki ochronne  dobrane przez projektanta, modernizującego, zakładowego inspektora BHP spełniają wymogi przedmiotowej normy
  • Czy układ sterowania związany z zapewnieniem funkcji bezpieczeństwa został zaprojektowany zgodnie z wymaganym poziomem nienaruszalności bezpieczeństwa PLr.

SZKOLENIA TECHNICZNE

CE SOLUTION organizuje profesjonalne szkolenia z zakresu dyrektyw UE, norm zharmonizowanych i prawa krajowego, dotyczących bezpieczeństwa maszyn i urządzeń.
LISTA SZKOLEŃ:
  • Deklaracja zgodności i oznakowanie CE - jak krok po kroku wprowadzić do obrotu na rynku UE maszynę;

  • Ocena zgodności maszyn wg PN-EN ISO 12100 - jak poprawnie przeprowadzić analizę, ocenę ryzyka maszyny;

  • Dyrektywa narzędziowa w praktyce - jak zmodernizować swoją maszynę aby spełnić "wymagania minimalne" wg 2009/104/WE;

  • Instrukcja eksploatacji wg PN-EN ISO 20607 - jak poprawnie opracować instrukcje eksploatacji maszyny;

  • Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg PN-EN 13849 - jak poprawnie zaprojektować układ sterowania odpowiedzialny za część związaną z bezpieczeństwem sterowania maszyny;

  • Ergonomia w projektowaniu maszyn w ujęciu norm europejskich - jak poprawnie zaprojektować stanowisko pracy oraz wykonać analizę i ocenę ryzyka ergonomii stanowiska pracy.

POZOSTAŁE USŁUGI:

Analiza i ocena ryzyka

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i oceny ryzyka maszyn u producentów i eksploatujących maszyny, zakończone raportem z propozycjami zmian (ewaluacja ryzyka). Pracujemy na podstawie wytycznych norm zharmonizowanych do dyrektyw UE.

Tworzenie instrukcji eksploatacji

Redagujemy i tworzymy od A do Z instrukcje eksploatacji maszyn podlegających pod dyrektywy UE. Tworzymy gotowe instrukcje, wraz wymaganymi rysunkami CAD i schematami.