ANALIZA, OCENA I EWALUACJA RYZYKA

Przeprowadzenie szczegółowych analiz zagrożeń i oceny ryzyka

Dyrektywa 2006/42/WE

Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zaistniał prawny obowiązek przeprowadzenia oceny zgodności wyrobu wedle jednej z wymienionych ścieżek w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa odnosi się do wszystkich podmiotów gospodarczych wprowadzających maszyny do obrotu, tj: producentów, importerów / dystrybutorów wyrobów produkowanych poza UE i EFTA jak i integratorów wielu maszyn spinających je w całość, tworzących "zespół maszyn".

Przykładowe strony raportu analizy, oceny i ewaluacji ryzyka dla maszyny
Przykładowe strony raportu z analizy układu sterowania maszyny i funkcji zapewnienia bezpieczeństwa

Dyrektywa 2009/104/WE

Maszyny eksploatowane i wyprodukowane przed 2004, nie posiadające oznaczenia CE na tabliczce znamionowej, powinny zostać tak zmodernizowane, by spełnić minimalne wymagania techniczne określone w dyrektywie narzędziowej 2009/104/WE.
Dyrektywa narzędziowa odnosi się do obecnie eksploatujących maszyny wyprodukowane przed 2004 rokiem, podmiotów gospodarczych, zakładów pracy itp. i nakłada na nich obowiązek ew. modernizacji maszyn celem spełnienia wymagań minimalnych.

W CZYM MOŻEMY POMÓC?

Dla producentów, importerów, integratorów jak również eksploatujących maszyny świadczymy profesjonalne usługi w zakresie:

 • Przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa maszyny/zespołu maszyn zakończonego szczegółowym raportem analizy, oceny i ewaluacji ryzyka;

 • Doboru właściwych środków ochronnych w zależności od występującego zagrożenia

 • Przygotowania deklaracji zgodności CE, tabliczki znamionowej;

 • Porad prawnych, z zakresu norm zharmonizowanych i dyrektyw w zakresie; bezpieczeństwa maszyn, modernizacji, dodawania nowych elementów generujących dodatkowe zagrożenie.

DLACZEGO MY:

 • Wiedza czerpana od fachowców
 • Wieloletnie doświadczenie
 • Wykształcenie kierunkowe
 • Doświadczenie zawodowe w inspekcji maszyn

CO ZYSKASZ DZIĘKI WSPÓŁPRACY Z CE SOLUTION:

 • Pewność, że maszyny z których korzystają Twoi pracownicy są dla nich bezpieczne;
 • Zapewnienie, że maszyny produkowane przez Twoje przedsiębiorstwo spełniają wymagania polskich i unijnych przepisów prawnych;
 • Możliwość w pełni legalnego wprowadzenia do obrotu na rynek unijny przez Twoje przedsiębiorstwo maszyn i urządzeń;
 • Niezależną, zewnętrzną opinie strony trzeciej - CE SOLUTION;
 • Oszczędność czasu i pieniędzy - ekspertyza wykonana przez profesjonalny wykształcony zespół, mający doświadczenie w branży;
 • Końcowy raport zawierający dział "ewaluacja ryzyka" - zestaw rozwiązań i podpowiedzi konstrukcyjnych i dot. układów sterowania, rozwiązań konstrukcyjnych  - zmniejszających ryzyko do poziomu akceptowalnego.

POZOSTAŁE USŁUGI:

Doradztwo i szkolenia

Świadczymy usługi doradztwa przed zakupem maszyny w zakresie spełniania norm zharmonizowanych jak również po zakupie w przypadku stwierdzenia braków, niezgodności z umową. Szkolimy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn.

Tworzenie instrukcji eksploatacji

Redagujemy i tworzymy od A do Z instrukcje eksploatacji maszyn podlegających pod dyrektywy UE. Tworzymy gotowe instrukcje, wraz wymaganymi rysunkami CAD i schematami.