Dzień dobry, nazywam się Jakub Łabich

Ukończyłem w 2013 r. Politechnikę Warszawską na wydziale Mechatroniki. W dotychczasowej karierze zawodowej pracowałem jako:

  • konstruktor zautomatyzowanych linii produkcyjnych;
  • konstruktor układów biegowych do tramwajów;
  • starszy inspektor urządzeń transportu bliskiego w Urzędzie Dozoru Technicznego.
W 2019 roku ukończyłem studia podyplomowe  "Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy"  organizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy wraz z Politechniką Warszawską. W między czasie uczestniczyłem w szeregu szkoleń z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn, dyrektyw nowego podejścia, norm do nich zharmonizowanych itp.


Powstanie CE SOLUTION:

Wiele lat nauki i trudno zdobytej praktyki pozwoliło otworzyć własną działalność gospodarczą skupiającą się na zagadnieniach związanych z tematyką bezpieczeństwa maszyn. Podczas audytów bezpieczeństwa jak i tworzenia instrukcji eksploatacji współpracuje z sprawdzonymi i doświadczonymi osobami z branży bezpieczeństwa maszyn.


CE SOLUTION w liczbach:

  • Działamy od 2015 roku
  • Przygotowaliśmy ponad 20 instrukcji eksploatacji dla różnego typu maszyn
  • Przeprowadziliśmy ponad 10 audytów bezpieczeństwa maszyn
  • Przeprowadziliśmy ponad 5 walidacji układów bezpieczeństwa związanych ze sterowaniem

Analiza i ocena ryzyka

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i oceny ryzyka maszyn u producentów i eksploatujących maszyny, zakończone raportem z propozycjami zmian (ewaluacja ryzyka). Pracujemy na podstawie wytycznych norm zharmonizowanych do dyrektyw UE.

Doradztwo i szkolenia

Świadczymy usługi doradztwa przed zakupem maszyny w zakresie spełniania norm zharmonizowanych jak również po zakupie w przypadku stwierdzenia braków, niezgodności z umową. Szkolimy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn.

Tworzenie instrukcji 

Redagujemy i tworzymy od A do Z instrukcje eksploatacji maszyn podlegających pod dyrektywy UE. Tworzymy gotowe instrukcje, wraz wymaganymi rysunkami CAD i schematami.

Instrukcje stanowiskowe

Przygotowujemy instrukcje stanowiskowe BHP dla pracowników wykonujących pracę na konkretnym stanowisku

Dokumentacja resursu

Opracowujemy gotową dokumentacje dotyczącą stopnia wykorzystania resursu urządzeń podlegających pod UDT

Przeglądy specjalne

Wykonujemy przeglądy specjalnie urządzeń UTB podlegających pod UDT po przekroczeniu resursu.