Bezpieczeństwo maszyn

Specjalistyczne usługi z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn przemysłowych

NASZE USŁUGI:

Analiza i ocena ryzyka

Przeprowadzamy szczegółowe analizy i oceny ryzyka maszyn u producentów i eksploatujących maszyny, zakończone raportem z propozycjami zmian (ewaluacja ryzyka). Pracujemy na podstawie wytycznych norm zharmonizowanych do dyrektyw UE.

Doradztwo i szkolenia

Świadczymy usługi doradztwa przed zakupem maszyny w zakresie spełniania norm zharmonizowanych jak również po zakupie w przypadku stwierdzenia braków, niezgodności z umową. Szkolimy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa maszyn.

Tworzenie instrukcji 

Redagujemy i tworzymy od A do Z instrukcje eksploatacji maszyn podlegających pod dyrektywy UE. Tworzymy gotowe instrukcje, wraz wymaganymi rysunkami CAD i schematami.

Instrukcje stanowiskowe

Przygotowujemy instrukcje stanowiskowe BHP dla pracowników wykonujących pracę na konkretnym stanowisku

Dokumentacja resursu

Opracowujemy gotową dokumentacje dotyczącą stopnia wykorzystania resursu urządzeń podlegających pod UDT

Przeglądy specjalne

Wykonujemy przeglądy specjalnie urządzeń UTB podlegających pod UDT po przekroczeniu resursu.

O NAS

Wykształcenie kierunkowe, przebyte szkolenia z zakresu norm PN-EN ISO 12100, PN EN ISO 13849-1,2, PN-EN ISO 20607 oraz wieloletnia praktyka podczas audytów bezpieczeństwa, inspekcji maszyn przemysłowych pozwala nam zagwarantować przeprowadzenie procesu analizy, oceny i ewaluacji ryzyka jak również przygotowanie instrukcji eksploatacji twojej maszyny zgodnie z wymogami norm zharmonizowanych do dyrektyw UE  w możliwie najkrótszym czasie
CE SOLUTION w liczbach:
  • Działamy od 2015 roku
  • Przygotowaliśmy ponad 30 instrukcji eksploatacji dla różnego typu maszyn
  • Przeprowadziliśmy ponad 20 audytów bezpieczeństwa maszyn
  • Przeprowadziliśmy ponad 10 walidacji układów bezpieczeństwa związanych ze sterowaniem

  • Wykonaliśmy ponad 15 dokumentacji resursu urządzeń UDT

  • Przeprowadziliśmy ponad 20 przeglądów specjalnych urządzeń UDT
Zadaj pytanie: